24 maj 2010

CHARLES LINDBERG - STORT TACK!

När vi går förbi Charles felix Lindberg har vi all anledning att tacka honom för hans stora donation till Göteborg.
Vid sin död 1909 efterlämnade Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Hela sin kvarlåtenskap testamenterade han i form av en donationsfond till Göteborgs stad (det motsvarade då 12 % av hela Göteborgs årsbudget). Enligt testamentet skall fondens avkastning användas till "stadens prydande och förskönande".

C F Lindberg ville skapa ett grönare och vackrare Göteborg. Han ville att donationsmedlen skulle användas såväl till skulpturer som till parkanläggningar och planteringar (Texten från Göteborgs Stads hemsida)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar