20 maj 2010

1949 - KORVAR I TAKET
Observera "korvarna" i taket står det i bildtexten från 1949.
Det är Mölnlycke Väfveriaktibolag som firar hundra år och har givit ut en minnesbok.

De är stolta över "korvarna" i taket "genom vilka frisk, tempererad luft blåses in".
Vi tycker att det är en naturlig sak, med adekvat ventilation men då, 1949, var det något man var stolt över -- att man tänkte på personalens bästa. I minnesboken 1949 stoltserar man över sin personalvårdande policy.

Det är 1949 och det har gått bra för Mölnlycke Väfveriaktibolag. Under andra världskriget har resten av världen mest varit upptagen med krig och Mölnlycke Väfveriaktibolag har kunnat producera och sälja i fred. Fyra år efter freden har andra länder inte kommit igång med konkurrensen. Indien har varit självständigt i endast två år. Svensk textilindustri är omfattande och man kan inte ana vad som komma skall.

Då, 1949, köpte svenskarna kläder som var svensktillverkade på fabriker med "korvar" i taket "genom vilka frisk, tempererad luft blåses in" .
Idag när vi köper billiga kläder och köper strumpor i sexpack för en spottstyver så har de förmodligen inte tillverkats i fabriker med "korvar" i taket "genom vilka frisk, tempererad luft blåses in". Miljön är förmodligen betydligt sämre än den var för de svenska arbetarna1949.

Det har gått 60 år.
Vad är det man säger -- utvecklingen går framåt?

1 kommentar: