10 mars 2012

VARFÖR REV MAN ARKADEN?

Arkaden revs 1972. Obegripligt.

Det första Arkaden-huset, en säregen, brunröd tegelbyggnad med tinnar och torn, var första halvan av projektet "Göteborgs Arkader", och färdigställdes i oktober 1899. Byggnaden ritades av arkitekten Frans Louis Enders[1], och var tänkt att med valvbågar förbindas med en pendang på andra sidan den gata, "Arkaden" som drogs snett genom kvarteret.
Byggnaden låg mellan Södra Hamngatan ochDrottninggatan, och komplexet var planerat att växa fram till Östra Hamngatan. Upphovsmän var konsulGustaf Bolander, disponent George Douglas Kennedysamt grosshandlare Christian Röhss. Byggmästare var Johan Joachim Dähn, och ritningarna gjordes av den berömde arkitekten Frans Louis Enders som fick uppdraget att rita två sexvåningsbyggnader med valvbågar emellan och två portaler med torn. Snett genom kvarteret skulle det dras fram en gata, eller "arkadpassage". Den första delen innehöll mest affärslokaler samt ett hotell med 50 rum, café och restaurant. Andra halvan skulle stå klar 1904,men kom aldrig till utförande. Pengarna räckte inte. Man hade förköpt sig i projektets inledning, och ekonomin hämtade sig aldrig. Den första hyresgästen i Arkaden blev konfektionsfirman Henr. Ahlberg som flyttade in 9 juli 1899.[2]
Arkaden var från början Sveriges enda privatägda stadsgata som klöv ett tidigare rektangulärt kvarter diagonalt. Kvarteret köptes 1897 av AB Göteborgs Arkader för att rivas och sedan 1923 har det burit namnet "Kvarteret 11 Arkaden" (numera avgränsat av Södra Hamngatan 37-43, Fredsgatan 1-3, Drottninggatan 38-48 och Östra Hamngatan 36-40).[3]
Arkaden blev efter hand ett genuint och omtyckt inslag i Göteborg, men i november 1967 köpte försäkringsbolaget Allmänna Brand byggnaden och den privatägda gatan. Den 3 juli 1972 påbörjades rivningen av byggnaden, och 1974 invigdes den nya Arkaden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar