4 sep. 2010

NÄRBILD KOPPARMÄRRA

"Konstverket är gjutet i brons hos Otto Meyers Konst-, Metall- och Zinkgjuteri i Stockholm. Det invigdes klockan 12 den 7 september 1904 av Oscar II, efter att landshövding Gustaf Lagerbring hållit ett anförande. Den stod då mitt på Östra Hamngatan, vänd i östlig riktning, ett tiotal meter från sin nuvarande placering på den östra delen av Kungsportsplatsen i Göteborg. På grund av den tilltagande trafiken, flyttades statyn den 7 december 1935 till sin nuvarande plats och den 5 mars 1936 var allt klart. Statyn står nu vänd i riktning mot väster. Statyn har inkriptionen Iehovah solatium meum ("Jehova min tröst"), vilket är Karl IX:s valspråk" Från Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar