18 apr. 2012

"JÄVLA SKITSYSTEM" - INTRESSANT NY BOK OM VÅR VERKLIGHET


“Jävla skitsystem!” är den första boken på svenska – och så vitt känt i världen - som tar upp problemen med dåliga datasystem ur ett konsekvent arbetsmiljöperspektiv. Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden - och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras. Så skriver författaren Jonas Söderström. http://javlaskitsystem.se/

VÅR SJUKVÅRD OCH SYSTEMEN SOM INTE SAMARBETAR:
Han kunde faktiskt (av en mycket speciell anledning) säga “Jävla skitsystem!” om de olika system som hanterar våra journaler på sjukhus och vårdcentraler här i Västra Götaland. Vi tar för givet att systemen kommunicerar med varandra (men de kan inte det idag), att när man kommer in på akuten, att sjuhusläkaren kan se vad ens läkare på vårcentralen skrivit ut för mediciner och ta del av den journal som finns på vårdcentralen. Likaså antar vi att läkaren på vårdcentralen får reda på allt om en (en s.k epikris= ett vetenskapligt utlåtande om ett sjukdomsfall med avseende på dess uppkomst, utveckling, förlopp och behandling.) när man skrivs ut från sjukhuset. Om man har tur, faxas (ja så gammaldags!) informationen till vårdcentralen, men det fungerar inte alltid. Se ovan vad Text-TV skriver, "bara 59 procent av patienterna uppger att primärvården var informerad om deras senaste sjukhusbesök"
Detta är synnerligen patient-osäkert. 

VIKTIGA RÅD:
1.
Ha alltid en aktuell medicinlista och viktig  sjukdomshistoria för dig och alla anhöriga. Det kan vara livsviktig information för akutläkaren som inte kan koppla in sig på vårdcentralens datasystem.
2.
Lämna aldrig sjukhuset utan en journal eller epikris med dig. Det finns en mycket stor risk att sjukhuset INTE skickat den till vårdcentralen och då kan inte  din läkare på vårcentralen hjälpa dig på ett korrekt sätt. Annars kan du få svaret att läkaren måste invänta besked från sjukhuset (där de kanske missat) och dagarna går....så är det tyvärr!

Det arbetas på att få systemen att fungera ihop, men det funkar inte ännu tyvärr. När det gäller våra skatter samarbetar systemen perfekt och ingen tycks bekymra sig om sekretessen, men när det gäller vår hälsa så är det helt stopp tydligen. Och det skylls på sekretessen hela tiden. Personalen på sjukhus arbetar hårt och är mycket vänliga och hjälpsamma, men deras insatser undermineras av de administrativa systemen. Kommer systemen först och patienten i andra hand? Det verkar så.


MYNDIGHETERNA BORDE SÄGA NÅGOT 
Om vi nu har dessa brister, bör vi informeras så vi kan vidtaga lämpliga åtgärder för att skydda oss. Myndigheterna låtsas som det regnar. Skandalöst.

UPPDATERAT 9 maj 2011
Läs gärna Göteborgs-Postens artikel KUNDEN I SISTA HAND, den passar bra in på vad som sägs ovan om vår sjukvård och systemen som inte fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar