6 feb. 2009

VÄSTRA HAMNGATANUpp med kameran när vintersolen behagar komma fram. Fasaderna blir så fina. På Västra Hamngatan i Göteborg finns många gamla vackra hus som blir ännu vackrare med lite belysning.

1 kommentar:

  1. Vid en hastig blick på den översta bilden tänker man att där är en klocka även på det vita huset, men det är faktiskt en vindriktningsvisare. Pilen pekar mot det väderstreck varifrån vinden blåser. Till höger om taknocken skymtar själva vindflöjeln som antagligen är mekaniskt (eller elektriskt?) kopplad till visaren på fasaden.

    SvaraRadera