25 mars 2016

EKONOMISKT UTANFÖRSKAP

Nu kanske OCCUPY WALLSTREET - rörelsen är bortglömd (se vad jag skrivit tidigare från 2012), men  budskapet om den ekonomiska eliten som äger allt och de 99 procenten som står utanför samhället -- den känslan lever kvar. Så här förklarade The Guardian protesterna och visade detta reportage från protesterna.

Bernie Sanders har idag trots sin ålder (74 år) lyckats formulera ett språk om det ekonomiska utanförskapet som ungdomar  upplever. De har höga skulder efter studier och erbjuds lågbetalda deltidsjobb och ser fram mot en dyster ekonomi som pensionärer. 
I Sverige är situationen för ungdomar densamma (och ibland värre för de som tvingats ta dyra lån för att få en bostad) men här finns ingen person eller grupp som kanaliserat detta på samma sätt. 
När OCCUPY startade 2011, intervjuades Bernie Sanders om protesterna och talade redan då om bankerna och hans retorik idag är ungefär densamma.

Donald Trump kanaliserar delvis samma ekonomiska utanförskap. Inlägget är från amerikanska public service (PBS):


"Economic anxiety has taken center stage in this year’s election, driving many angry voters to rally behind Donald Trump. According to conservative Charles Murray, this anxiety can be traced back to deep-seated feelings of marginalization among working class families, exacerbated by the perceived disconnect between themselves and the political elite. Economics correspondent Paul Solman reports" Finns här.

PBS NewsHour kan man se på Youtube dagen därpå, en bra sammanfattning av nyheter från USA och världen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar