6 mars 2016

BRISTFÄLLIG ELEKTRONISK INFORMATION INOM SJUKVÅRDEN


Falsk trygghet
Många svenskar är invaggade i en falsk trygghet, att sjukvårdens olika parter är elektroniskt sammanlänkade. Många tror nog att vårdcentralen kan läsa sjukhusets journal och vice versa. Vi svenskar har ett av världens mest avancerade elektroniska system för insamling av information till en för-ifylld självdeklaration varje år. Därför kan vi lätt tro att sjukvården är lika sofistikerad och att de olika parterna kan ta del av varandras information. 

President Obama
Elektronisk överföring/delning av patientjournaler var något som den amerikanske presidenten Barack Obama såg som en självklarhet när han introducerade sin nya sjukförsäkring. Men president Obama hade kanske inte hört talas om Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionens landsting. Om någon berättat för honom att sjukhus i Sverige förlitade sig på osäkra manuella rutiner och att information faxades till vårdcentralerna skulle han nog blivit mäkta förvånad. Och att sköterskor och läkare inom hemsjukvården som vårdar samma patient men inte kan se vad den andre gjort eftersom de har olika journalsystem.
I en artikel berättade jag hur galet det blev när min mamma skrevs ut från ett sjukhus och att vårdcentralens läkare inte hade blivit uppdaterad eftersom någon på sjukhuset “glömt att faxa” informationen. 

Förbryllande snigelfart
Man kan fråga sig varför det är som det är och varför inget gjorts åt dessa brister? Kanske någon känner sig tröstad av att Västra Götalandsregionen nyligen börjat arbetet med. “3R Framtidens vårdinformationsmiljö”.
De skriver: “Samhället, invånare och medarbetare ska förvänta sig att de digitala tjänster som styr övriga vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdens områden”. Det tror sjutton det. Vi förväntade oss detta för över tjugo år sedan”. Den här snigelfarten är förbryllande. Det kan inte bara vara sekretessproblemet som så ofta citeras. 

Diskussion om sekretess
Sjukvården anser att sekretessen äventyras om patienter skickar icke krypterad epost till vården. Man får inte glömma att folk gärna lägger ut mängder av känslig information på nätet och kanske inte lika petiga med sekretessen som sjukvården. Advokater skickar epost med bilagor på avtal och väldigt privat och känslig information som i princip kan plockas upp under meddelandets gång av de som behärskar tekniken. Vi kanske får ta en diskussion om detta. Jag vill kunna vara modern och kommunicera med läkare och sköterskor som man gör i samhället i övrigt. De skall inte gömma sig bakom en brandvägg av påstådd sekretess. Om sjukvården rycker på axlarna åt att äldre människor sitter på akuten i 12 timmar men blir väldigt upprörda att sekretessen äventyras med vanlig epost är det fel någonstans i prioriteringen.

För många huvudmän och för många system
Så varför är det först nu man börjar tillverka en gemensam elektronisk vårdinformations-miljö? Det kan inte bara vara sekretessen som har gjort att det dragit ut på tiden. Orsaken är nog snarare att det finns för många huvudmän inom sjukvården med sina egna system som de är vana vid och kanske värnar om. Man undrar om de någonsin kommer att bli färdiga med detta arbete - den gemensamma elektroniska plattformen? 
Lagen ställer nämligen till det för kommuner och landsting som inte får lagra information gemensamt. Ska information presenteras i gemensamma system ska den vara lagrad separat, där då varje huvudman ansvarar för sin del. Detta leder till tekniskt komplicerade lösningar samt dubbeldokumentation i brist på integrationer. Dubbeldokumentationen blir därmed till del en administrativ börda istället för ett stöd. En annan del är att information inte dokumenteras på ett enhetligt och gemensamt sätt. Exempelvis har varje sjukhus haft sin delvis unika struktur i sina dokumentationssystem. Även om produkten varit densamma på alla sjukhus har varje sjukhusinstallation varit olika.

En lösning?
Återigen kommer frågan upp om sjukvården behöver bara en huvudman om det skall bli någon ordning på det hela. Den avgående chefen för Socialstyrelsen Lars-Erik Holm, ifrågasatte nyligen  i en DN intervju, de många olika aktörerna inom vård och omsorg och därmed det kommunala självstyret. Det är kloka ord när man ser hur kommun och landsting nästan på ett oanständigt sätt tycks tävla med varandra att genomföra inbesparingar av diverse slag, besparingar som oftast går ut över samhällets svagaste individer de äldre. 
Pensionärsförbundet SPF Seniorerna vill se “en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman - vilket innebär att landstingen avvecklas”. Vad det nu än blir, måste sjukvården omorganiseras på ett mer funktionellt och humant sätt. 

I en insändare till Borås Tidning skrev en leg.sköterska, Agneta Berglöw så här: "Gör som Norge och lägg ned landstingen, förstatliga svensk sjukvård såväl öppen- som slutenvården. Skapa ett centralt råd bestående av personer ur olika yrkesprofessioner inom sjukvården och frånta okunniga sjukvårdspolitiker att styra över vår hälsa”

Personlig medicinsk information
Ett tips: Det kan vara klokt att förvara medicinsk information (mediciner, ev. diagnoser, allergier och överkänsligheter) i en mobilapp eller i plånboken. Kan vara bra att ha i händelse av olycka. Särskilt viktigt för äldre anhöriga (som ofta har många olika mediciner) om de skulle hamna på akuten. Det kan spara tid och underlätta betydligt eftersom sjukvårdens olika aktörer inte har tillgång till varandras system.

-----------------------------------------------------------------
Leif Södergrens artiklar:
- Kriget mot svenska pensionärer
- Bristfällig elektronisk information inom sjukvården
- Korttidsboende - Nej Tack!
- Vår svenska åldersfixering
- Komromissa inte med hemsjukvården
- Gör hemtjänsten statlig
- Funderingar på akuten



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar