5 nov. 2011

FOLKETS EGEN OCCUPY KRAFT

Det finns en rad intressanta företeelser med OCCUPY rörelsen som spridit sig över hela USA. Här på Wall Street har man kommit runt förbudet mot att använda generatorer för att ladda batterierna till datorer belysning och värme -  och samtidigt presentera ett helt miljövänligt alternativ: Cyklar som genererar ström till batterierna.  Ingen konsumtion av fossila bränslen. De som cyklar och laddar batterierna blir härligt varma, samtidigt som batterierna laddas. Verkligen fyndigt.
(Se även FOLKETS MIKROFON och FOLKETS KONSTVERK )
Dubbel-klicka för att förstora filmerna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar