22 juli 2011

JUVELEN PÅ DROTTNINGGATAN


Drottninggatan 33 i Göteborg har en magnifik fasad.


En "googling på denna adress får upp följande från Göteborgs Stadsmissions Facebook:
"Göteborgs Stadsmission
Nytt Center för Barn, unga och familjer i centrala Göteborg

Mitt i centrala Göteborg, på Drottninggatan 33, slår i början av nästa år Stadsmissionen upp sina portar för sitt nya Center för Barn, unga och familjer. Det är redan existerande verksamheter men även nya som kommer att dela lokaler – detta istället för att vara spridda runt o
m i Göteborg.

Det är följande av Stadsmissionens verksamheter som kommer att flyttas till Drottninggatan:
Ungdomsbussen - fältarbete bland unga
Rådgivningsbyrån – ekonomiskt och kurativt stöd till fattiga familjer
KUM (Kyrkans ungdomsmottagning) – samtalsmottagning för unga mellan 14-25 år
PLUS (HIV-arbete) – HIV-utbildning och mottagning
 "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar