5 okt. 2010

SÖDRA VÄGEN: KLASSISKT RÖTT


Södra Vägen är en av staden mest trafikerade gator med en kontinuerlig ström av bussar och spårvagnar.
Det är trångt på trottoaren och de till synes enformigt röda tegelfasaderna har faktiskt många fina dekorativa detaljer som man kanske inte lägger märke till i trängseln och trafikbruset.

Här i Lorensberg finns många byggnader i den nationalromantiska stilen, oftast i rött tegel, granit och järnsmide, men titta gärna lite närmare på dessa fasader i en senare stil (nyklassisim): "Under slutet av 1920-talet och 1930-talet förekommer inte sällan byggnader utformade i en blandning av nyklassicism och funktionalism, exempelvis med en i grunden klassisk fasadkomposition som modifierats genom påverkan från funktionalismen eller omvänt en mer renodlad funktionalism med "kvardröjande" klassicistiska ornament." Läs mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar