20 okt. 2009

LYX

Foto: Mats Pagil

I vllken annan stad i världen kan man finna ett naturreservat mitt i staden?

På många ställen i världen har varenda kvadratmeter mark exploaterats till bostäder och vägar. Där finns kanske en enstaka planterad park, men inga enorma strövområden som vårt underbara Delsjön. Tänk så fantastiskt bra vi göteborgare har det. I jämförelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar