19 aug. 2009

NATIONALROMANTIKENS BYGGNADER -- KOLL PÅ DETALJERNA

Man får titta ordentligt för att hitta alla vackra detaljer i Natinalromantikens röda tegelhus ( Rhösska Museet, Masthuggskyrkan och bostadsfastigheter i Lorensberg).

Bort med de klassikt vita fasaderna och in med det nordiska: Rött tegel och granit och vackert järnsmide. Det var så arkitekterna kände det på 1910-talet.

Kanske de röda tegelbyggnaderna är lite försynta. Syns inte lika mycket som de klassiskt vita och pråliga fasaderna. Så det gäller att titta noga efter de vackra mönstren i teglet, järnsmidet och graniten. Väldigt givande.

Gå på upptäcktsfärd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar