6 mars 2013

DEN FÖRSVINNANDE MEDELKLASSEN -- DET SOM HÄNDER I USA HÄNDER ÄVEN I GÖTEBORG

Klyftorna mellan de mest välbeställda i samhället och vanliga människor har ökat i Sverige men speciellt i USA. Jag önskar att Göteborgs-Posten som har en egen USA-journalist kunde presentera en sådan fin redogörelse som Rachel Maddow på MSNBC gör nedan. Vad som händer i USA, händer ofta i Sverige i mindre skala. 

Tendenser utomlands som kan anknytas till vad som händer i Sverige, eller rentav Göteborg är intressanta ämnen för läsarna av en svensk tidning. Därför hade det varit intressant om Göteborgs-Posten bevakat hur fackföreningar i USA bekämpats de senaste tre åren, hur löner hålls nere generellt, hur lågavlönade protesterat och rent av vågat strejka utan att vara fackligt anslutna. Det har varit väldigt mycket protester (miljontals). Det har varit folkomröstningar. Väldigt mycket väsen, men lite skriverier. Det är på mer liberala TV-stationer som MSNBC i USA som sådant här diskuteras.

I detta inslaget talas det om hur enormt bra det går för amerikanska företag och hur lönerna för de anställda samtidigt stagnerat och minskat sedan 1970
Här ser vi hur företagens vinster (rött) ökat dramatiskt, men folks löner(blått) har gått ned sedan 1970.


Läs nedifrån:

-Folk tycker att de mest välbeställda 20 procenten borde äga runt 30 procent av samhällets välstånd.

-Folk tror att de mest välbeställda 20 procenten äger runt 60 procent.

-Men verkligheten är denna:  de mest välbeställda 20 procenten äger runt 85 procent av samhällets välstånd. Det är en enorm snedfördelning.

I hatkampanjer mot president Obama, har han (högst felaktigt) utmålats som  en radikal socialist  Men företagen har blomstrat och åtnjuter många skattelättnader och förmåner under honom. Presidenten har inte lyckats med någon inkomstfördelning heller.

Det finns inget som tyder på att en förändring kommer att ske enligt Rachel Maddows intressanta gäster Joseph Stieglitz(nobelpris-vinnare i ekonomi) och Frank Rich.

Här kan du se inslaget:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy


EN DÖENDE MEDELKLASS - ÄVEN I SVERIGE
 I USA har en amerikanska medelklassen (den som ingick i den "Amerikanska Drömmen") allvarligt decimerats när lönerna minskat år för år sedan 1970. Det var först med "Occupy Wall Street" rörelsen som man började prata om den ekonomiska snedfördelningen och slutade babbla om den amerikanska drömmen som sedan länge dunstat bort. Det var ett "Kejsarens nya käder" - moment.

De som arbetar för de stora företagen har inte fått ta del av företagens vinster som man gjorde förr. Det tycks vara ett mål att få folk att arbeta för mindre, att få folk arbeta längre utan trygghet och den tendensen finns även i Sverige.  Det är sådant som intresserar oss svenskar betydligt mer (vågar jag gissa)  än  en oändlig rapportering av vad amerikanska gubbar säger ett utdraget primärval. Hur intressant är det egentligen för oss i Sverige?

Man undrar hur svenska ungdomar idag,  med de arbeten som erbjuds, kan tjäna ihop till en rimlig pension, samtidigt som de skall finansiera bostadsbyggandet genom att ta på sig riskabla miljonlån för att få en bostad. (En bostadsbubbla skulle vara total katastrof. Vi kan inte gå ifrån skulderna som de kan göra i USA och börja på nytt. Väldig nackdel för svenskarna som aldrig blir fria).
Medelklassens löner blir allt lägre -- även om det går att få folk att arbeta för slavlöner och under usla förhållanden, är det aldrig bra för varken de som drabbas, eller för företagen som anställer dem, eller för vår demokrati. Som i USA kommer den nuvarande generationen  unga  svenskar inte att åtnjuta föräldrarnas välstånd -- så här finns mycket att skriva om kära journalister!

KRIGET MOT DEN AMERIKANSKA MEDELKLASSEN 
Lyssna på Senator Bernie Sanders tala från hjärtat.

FACKET OCH MEDELKLASSEN HÖR IHOP -- OM FACKET ANGRIPS, ANGRIPS MEDELKLASSEN.

Denna statistiken visar hur medelklassens inskomster har minskat  i takt med fackets tillbakagång.
denna artikeln poängteras hur viktigt facket är för att förhandla fram vettiga löner och därmed för  medelklassens överlevnad. I Sverige har fackets inflytande minskat, men inte alls som i USA. Men tendensen är densamma. Därför anser jag att Göteborgs-Posten med egen USA-journalist gjort ett stort misstag att inte djupare beskriva vad som hänt med angreppen på facken i USA sedan 2010 -- det har funnits oerhört mycket att skriva om som kan ge oss en spegelbild av vad som händer här fast i mycket mindre och annan skala. Om man vill att folk skall läsa tidningen får de skriva om sådant som berör folk på det personliga planet. 


MEDELKLASSENS FÖRSVARARE
-Som sagts ovan är fackföreningar en "garanti" för vettiga löner och en hälsosam medelklass. Tänk på det när du säger att "facket inte gör något för mig". Det är tack vare facken som vi har fem veckors semester.Vem kämpar för dig när arbetsgivaren vill dra ned på din semester? Vi hade en gång bara två veckors semester. Vi kan hamna där igen. Den resan har många amerikanare redan gjort. När facken var starka hade många fyra veckors semester men idag kan man vara glad om man får två. När det passar arbetsgivaren. 
-Sedan finns det fantastiska amerikanska politiker som till exempel senator Elizabeth Warren, orädd till tusen som talar ett helt unikt klarspråk. Hon kämpar verkligen för medelklassen och hon är oerhört beundrad.
Läs här och här. Tyvärr har det skrivits mycket lite om henne i Sverige. Jag gillar moraliska och orädda kvinnor som Inga-Britt Ahlenius och Elizabeth Warren är en sådan kvinna. 


1 kommentar: